กราบสักการะพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

   วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. เข้ากราบสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.  กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  ,อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ณ วัดประยุรวงศาวาส


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง