พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ

   วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์์์พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต" วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้้้นราช สถิต ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

   ณ พระอุโบสถ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 51 ครั้ง