พิธีทำสามีจิกรรม

   วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำสามีจิกรรม ทำวัตรขอขมาพระมหาเกระ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประธานสงฆ์ในพิธีทำสามีจิกรรม ทำวัตรขอขมาพระมหาเกระ ประจำปี ๒๕๖๖
  โดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ๒๖ อำเภอ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีสามีจิกรรม และทำวัตรขอขมาพระมหาเถระ ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง