พิธีปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม

   วันพุธที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมนักพยากรณ์โหราศาสตร์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม สร้างเสริมกำลังใจแก่เจ้าของดวงชะตาและความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของดวงชะตาตลอดทั้งผู้ที่ได้เข้าร่วมงานพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและต่อยอดโหราศาสตร์ไทยในด้านของภาคพิธีกรรมให้ยังคงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เผยแผ่ศาสตร์และวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ"ดวงพิชัยสงคราม" เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการทำดวงพิชัยสงคราม และเพื่อเป็นการรื้อฟื้นศาสตร์และวิชาที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธี ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง