ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง