ครบรอบการก่อตั้ง ๓๘ ปี

   วันอังคารที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๘ ปี วันก่อตั้ง "วิทยาเขตขอนแก่น" เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ และเมตตาของบุรพาจารย์ผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตขอนแก่น จนทำให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจวบถึงปัจจุบัน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง