สัมภาษณ์ NBT

   วันศุกร์ที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาให้สัมภาษณ์ รายการอริยะที่ราบสูง  ตอน  มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางช่อง NBT และรศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยทีมนักวิจัยให้สัมภาษณ์ รายการคลิกไอเดีย ตอน  พัฒนาจิตอาสาเยาวชน  ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางช่อง NBT


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง