การพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน

9 ตุลาคม 2566  พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน นครขอนแก่น ณ ห้องประชุม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 94 ครั้ง