ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

   วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ในนามนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) รุ่นที่ 6 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วิทยาเขตขอนเเก่น  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ท่านอาจารย์ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล (ป.ธ.9) อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น เวลา 19.00 น. ณ วัดตราชูวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 
- ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ จงไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ ด้วยรักและเคารพ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง