โครงการปฏิบัติธรรมศาล

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระมหาพิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  เมตตาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม จริยธรรม   ดำเนินการโดยศาลจังหวัดขอนแก่น โดยนายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น, นายวิชิต พิมพ์เก่า ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง