ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

   วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว "สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ได้รับเกียรติจากนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด และลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ รูป/คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นบ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง