มหาจุฬาฯ ขึ้นอันดับ 29

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวปไซต์ niRank สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใน หัวข้อ Top Universities in Thailand 2023 Thai University Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี จากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง www.4icu.org หรือ UniRank วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยคืออะไร?

เพื่อตอบคำถามนี้ ด้วยการเผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 123 สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2566 ที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกของ uniRank ดังต่อไปนี้
   -ได้รับอนุญาตหรือรับรองโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยที่เหมาะสม เปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างน้อยสามปี การจัดหลักสูตรในรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่ทางไกลเป็นส่วนใหญ่
   - uniRank มุ่งหวังที่จะจัดทำตารางลีกที่ไม่ใช่เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของไทย โดยอิงจากการวัดผลเว็บที่ถูกต้อง เป็นกลาง และไม่มีอิทธิพลซึ่งจัดทำโดยแหล่งข่าวกรองเว็บอิสระ แทนที่จะเป็นข้อมูลที่ส่งโดยมหาวิทยาลัยเอง

   สำหรับเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ UniRank เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์ และประเทศออสเตรเลีย โดยจะดำเนินการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์ในการเข้าชมเว็บมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก หรือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ Web Popularity
   UniRank ได้เริ่มทำการจัดอันดับมาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2005 โดยจะมีรายงานปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดอันดับก็เพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยไทยและวิทยาลัยนานาชาติในทั่วโลก ที่ได้รับความนิยมในการเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน นอกจากนี้เว็บไซต์ที่จะถูกนำมาจัดอันนั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง