โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ

    เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” โดยมี กีฬา จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ 
1.กรีฑา 
2.ฟุตบอล 
3.วอลเลย์บอล 
4.ฟุตซอล 
5.ปิงปอง 
6.แบคมินตัน 
7.เปตอง 
8.แชร์บอล 
9.การัมบอร์ด 
10.ตะกร้อ 
ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สรุปจากการแข่งขันกีฬา 10 ชนิด (ยังไม่เป็นทางการ)
จาก 6 โซนสี ผล
- สีฟ้า ส่วนกลาง  ได้แชมป์ 
   ทอง 64 / เงิน 29 / ทองแดง 8 

- สีเขียว  ขอนแก่น/หนองคาย/เลย/รอ. สารคาม   มาอันดับ 2 ครับ
   ทอง 20 /เงิน 30 / ทองแดง 30 

- สีส้ม ภาคใต้ 
   ทอง 15 / เงิน 22 / ทองแดง 26

- สีม่วง เจ้าภาพ นครสวรรค์ /เหนือล่าง 
   ทอง 7/เงิน 11 /ทองแดง 17 

- สีน้ำเงิน ภาคเหนือ 
   ทอง 5 /เงิน 17/ทองแดง 47 
- สีเหลือง  อีสานใต้ 
   โคราช/สุริน/อุบล/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/ชัยภูมิ
   ทอง 4/ เงิน 6 / แดง 10


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง