ประชุมเตรียมความพร้อม

   วันพุธที่ ๑๓  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนตะวันออก เมตตาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายสุนันต์ ทองมีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรี นางสาวนวลถนอม รักถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองคมนตรี (๑) นายกิตติพศ แก้วเทพ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ จากสำนักงานองคมนตรี, สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง