ผู้ว่าฯ ขอพรปีใหม่

   วันพุธที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้ากราบพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ขอพรปีใหม่และประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราบวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง