อธิฐานขอพรพระ

   วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐  น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาแสดงธรรมเทศนาวันพระแรกของปี เรื่อง "อธิฐานขอพรพระ" รับปีใหม่ ๒๕๖๗ โครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM ๑๐๑.๗๕ MHZ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง