ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

   วันศุกร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะกรรมการกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น นำโดย พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานกรรมการคณะกรรมการกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, นายกสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น, ชมรมสตรีอาเซียน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นายกสมาคมชาวเหนือลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๗ ครัวเรือน ณ บริเวณจุดเพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการตำรวจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง