พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

   เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๒๕ น. จัดพิธีทำบุญวาระครบ ๕๑ ปี พระอุดมปัญญาภรณ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหนตะวันออก, กรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหนตะวันออก โดยมี รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายมุทิตาสัการะพระอุดมปัญญาภรณ์, ดร. ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง