นิทรรศการศูยน์การเรียนรู้ฯ

   วันที่ 26 เมษายน 2567 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สถาบันพุทธนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น โดยการนำ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
   จัดนิทรรศการศูยน์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร ซึ่งการจัดนิทรรศการแสดง กระบวนการผลิตสินค้า ปุ๋ย MCUKK organic, หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการอบรม ในงาน Otop ทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองหมอแคน ณ ศูนย์ประชุมเเสดงสินค้านานาชาติ ไคช์  (KICE) จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง