วันคล้ายวันประสูติฯ

   วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พร้อมด้วยสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๑๙ พรรษา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
   โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวรเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง