มอบปุ๋ยอัดเม็ดใบไม้หมักขี้วัว

   วันศุกร์ที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบปุ๋ยอัดเม็ดใบไม้หมักขี้วัว ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา จากอาจารย์สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อมอบให้เครือข่าย โคกหนองนา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จากศูนย์โคกหนองนา พุทธอารยะเกษตร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง