เอกสารประกวดราคา Sora Cell

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง