OTOP MID YEAR 2024

   สถาบันพุทธนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น   จัดบูธนิทรรศการเเสดงสินค้าเครือข่ายโคกหนองนาพุทธอารยเกษตร ในงาน OTOP MID YEAR 2024 ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2567 ณ อิมเเพค เมืองทองธานี ซึ่ง มจร.ขอนแก่นได้นำผลิตภัณฑ์ MCUKK organic ปุ๋ยอัดเม็ดใบไม้หมักขี้วัว ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา เเละหลักสูตรบริการวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธอายเกษตร มจร.ขอนแก่น ที่ผ่านการทดลองใช้ จัดเเสดงโชว์สินค้าในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง