ถวายมุทิตาสักการะ

   วันเสาร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 พล.ต.กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย (เจ้ติ๋ม ทีวีพูล) และพระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ,รศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง