บันทึกเทปถวายพระพรฯ

   วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง