เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี มะโรงสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยพระมหาณัฐพันธ์ สุทสุสนวิภาณี, ผศ.ดร. เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒, เจ้าอาวาสวัดหนองบัว เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองแสง, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "โกศลกถา" ว่าด้วยความฉลาด
   การนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12 ครั้ง