ทำวัตร ปฏิบัติธรรม

   เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2567 เวลา18.00-20.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำคณะพระนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 1-2 กลุ่มพระสังฆิการผู้มุ่งสืบสานพุทธปณิธาน จำนวน 100 รูป ทำวัตร ปฏิบัติธรรม เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ปี 2567 โดย บูรณาการร่วมกับรายวิชากรรมฐาน1 และกรรมฐาน 2 ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี อนุสรณ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง