ถวายมุทิตาฯ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

   วันเสาร์ ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 74 ปี และถวายเพลคณะสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมพิธี พร้อมทั้งตั้งโรงทานก๋วยเตี๋ยว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แจกผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
   การนี้ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาถวายและมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีการเรียนดี และมีจิตอาสา จำนวน 10 ทุน ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง