วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโธ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    วันนี้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมรับของรางวัล จากคณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนรางวัลจากหลายหน่วยงาน ห่างร้าน และ อสมท โดยคุณวรวิทย์ สิทธิกร ผู้ประกาศข่าว อสทม.ขอนแก่น,อ่านสารของนายกรัฐมนตรี
    ในงานนี้ กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมและผู้ก่อการดี พร้อมนิสิตจิตอาสา ร่วมดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ หนูๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนานในกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งในปีนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓ มีข้อความดังนี้
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง