พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง

    วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก, ดร. เจ้าคณะภาค ๙ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเดินทาง เยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 129 ครั้ง