โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง

    วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้  ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง โดยมี พ.ต.อ.กิจจา แสงเชาวลิต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองไหม เป็นประธาน และได้หารือการทำ MOU กับ สภ.เมืองไหม  โครงการรณรงค์นิสิตขับรถสวมหมวกนิรภัย ชีวิตปบอดภัย 100 % จัดโดย สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เป้าหมาย นิสิตคฤหัสถ์ชาย/หญิง 250 คน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร โดย สภ.เมืองไหม จัดหาหมวกนิรภัย มอบให้ตามกลุ่มเป้าหมาย ขับรถจักรยานยนต์รณรงค์ ตามถนนภายในมหาวิทยาลัย และตามเส้นทางภายในบ้านโคกสี ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 131 ครั้ง