งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔

    วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  อาจารย์เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นและกลุ่มงานบริการการศึกษา(ฝ่ายกิจการนิสิต) ให้อาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนและ PR องค์กร ในงานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีนักเรียนและคุณครูเข้าเยี่ยมชมบูทให้ความสนใจ ภายในบูทมีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมกันทำคือ การ Scan Qr Code แชร์ลิงค์รับสมัครเรียนและแชร์เพจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และติดแฮ็กแท็ก คำว่า "มาสมัครเรียนด้วยกันนะครับ/นะคะ" หลังจากที่ผู้ชมทำเสร็จแล้ว ก็จะได้รับกิ๊ฟเช็ตกระเป็าดินสอ และพวงกุญแจ แบร์น MCUKK มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ๑๐๖ สถาบันทั่วประเทศไทย ในการเดินทางไปครั้งนี้ต้องขอบพระคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมงานดีๆที่ไม่ควรพลาด เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

ชานนท์ รายงาน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 147 ครั้ง