ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ

    วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และประชุมคณะกรรมการนักจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM ๑๐๑.๗๕ MHzขอนแก่น ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 147 ครั้ง