ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) ฉบับที่๓ ออกมาตรการ ๑๔ ข้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

>> คลิกดูรายละเอียด


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 215 ครั้ง