หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ

ประเทศไทยโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณและวัตถุในโครงการ ASEAN Cultural Heritage Digital Archive โดยแบ่งเป็นสมุดไทยเนื้อหาเต็ม และตู้พระธรรม/หีบพระมาลัยในรูปแบบดิจิทัล 3D รวมจำนวน 70 ชิ้น

สามารถเข้าถึงได้ทาง https://heritage.asean.org/collection/NLT_NLT/mosaic


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 196 ครั้ง