งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ในการนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นขบวนแห่พิธีพระเวสสันดรเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ  วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย มงคล ละโป้, เณรนูไลฟ์ พลพิทักษ์ ชุมพงษ์ศักดิ์
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง