สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ใหญ่

    วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย หลวงปู่ใหญ่พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
     การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในนามคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ขอน้อมกราบถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ในการมรณภาพของหลวงปู่ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ /พัสพงษ์) รวมสิริอายุ ๙๖ พรรษา ๗๖ มรณภาพวันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๔๒ น.


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง