ตรวจรับงานอาคารเจดีย์

    ตรวจรับงานอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ อินโดจีน งวดที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ, ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น งวดงานที่ ๖ โดยได้ดำเนินงานดังนี้
- งานคานเสารับชั้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานวางแผ่นพื้น (Hollow Core) ชั้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานเทคอนกรีตพื้น Topping ชั้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานหล่อผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๑-๒ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานวางแผ่นพื้น (Hollow Core) ชั้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
การนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป , นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ,พระครูสุตธรรมภาณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจรับงานในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 217 ครั้ง