ตั้งศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19

    วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดย พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ.), พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และเทศบาลนครขอนแก่น ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมมอบข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด ณ บริเวณถนนกลางเมือง หน้าวัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 112 ครั้ง