ผู้บริหาร มจร.บริจาคเงินเดือน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร

>> คลิกดูรายละเอียด


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 214 ครั้ง