โครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

    วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๓๐ น. สภ.เมืองไหม และ กก.ตร.เมืองไหม ร่วมกับหน่วยงานตำรวจจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย COVID 19 มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม จำนวน ๒๐๐ ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19    ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี มจร วิทยาเขตขอนแก่น(หน้าพระประธานใหญ่)

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 263 ครั้ง