มอบเจลล้างมือและหนังสือธรรมะ

    วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. ,เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์วัดธาตุ พระอารามหลวง และ เทศบาลนครขอนแก่น จัดพิธีมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหนังสือทำธรรมะวิธีการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 112 ครั้ง