โครงการแบ่งปันโลหิต

    วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการแบ่งปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  เพื่อเปิดรับบริจาคเลือด เข้าศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น และคลังเลือดกลาง ๕ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ได้รับความร่วมมือจาก นิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน ๔๙ รูป/คน รายใหม่ จำนวน ๔๐ รูป/คน ปริมาณโลหิต จำนวน  ๑๙,๖๐๐ ซี.ซี ณ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง