พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

    วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. เนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ทำพิธีสามีจิกรรมต่อพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร (ส่วนกลาง) ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมา ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น. ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง