บันทึกเทปถวายพระพร

    วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ MCU TV ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
หน่วยงานที่ร่วมอาเศียรวาท มี ดังนี้
1. บุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
2. สมาคมศิษย์เก่าสาขาขอนแก่น
3. นิสิตคฤหัสถ์ มจร ขอนแก่น
4. ชมรมรวมพลคนพุทธ
5. บุคลากร วส ร้อยเอ็ด
6. สมาคมศิษย์เก่า สาขาร้อยเอ็ด
7. นิสิตคฤหัสถ์ วส ร้อยเอ็ด
8. บุคลากร วส เลย
9. สมาคมศิษย์เก่าสาขาเลย
10. นิสิตคฤหัสถ์ วส เลย
11. อบต.โคกสี
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี /อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโคกสี
13. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกสี
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง