ดร.สันทัดเยี่ยมรองอธิการฯ

    วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางเข้ากราบนมัสการ  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสที่คณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม กกต. จังหวัดขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง