งานวันรพี

    วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พร้อมด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 88 ครั้ง