นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น

    วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น ได้นำนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลปกครองขอนแก่น ในโครงการศึกษาดูงานศาลของแก่น และศาลปกครอง สาขานิติศาสตร์  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น "พัฒนาความรู้เคียงคู่พุทธธรรมเป็นผู้นำด้านกฎหมาย"


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง