การใช้ภาษาไทยในบทเพลง

    วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย บูรณาการรายวิชาการใช้ภาษาไทย และวิชาวาทการ กิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ การใช้ภาษาไทยในบทเพลง โดยมีวิทยากรเป็นนักแต่งเพลงชื่อดัง ครูเพลงจินนี่ ภูไทย เจ้าของค่ายเพลง ภูไทยเร็คคอร์ด และอาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร ผู้กำกับ MV แกรมมี่ โกวล์ เพื่อให้นิสิตได้นำหลักภาษาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และให้นิสิตได้เห็นคุณค่าของภาษาไทยอย่างแท้จริง โดยพระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี อาจารย์ประจำรายวิชาการใช้ภาษาไทย พระรชต กตปุญโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และพระมหาศรายุทธ สมนตปาสาทิโก เลขานุการประจำหลักสูตร ร่วมงานครั้งนี้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 68 ครั้ง