โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ด.) กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหา, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
    -เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ด.) ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๗๘ รูป และร่วมปลูกต้นไม้มงคลบริเวณด้านข้างอาคาร๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จากนั้นพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ด.) เมตตาเป็นประธานประกอบพิธียกฉัตรองค์พระพุทธนวลักษณ์ และพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    -เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมคล ๗๗ ปี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง